1 Tallregning og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  Kapittel1

  • •regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk og bruke kvadratsetningene til å lage fullstendige kvadrater

 

GeoGebra

Du vil ha nytte av programmet GeoGebra under arbeidet med denne boken.

Nettressurser