2 Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel2

  • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal
  • lage og bruke skisser og tegninger til å formulere problemstillinger i oppgaveløsing, og til å presentere og grunngi løsningene med og uten bruk av digitale verktøy