8 Vekstfart og derivasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel8

  • beregne nullpunkter, ekstremalpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig vekstfart, finne tilnærmede verdier for momentan vekstfart og gi noen praktiske tolkinger av disse aspektene
  • gjøre greie for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner, og bruke denne regelen til å drøfte funksjoner