9 Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel9

  • formulere, eksperimentere med og drøfte uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller
  • beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, venndiagram og valgtre og bruke addisjonssetningen og produktsetningen

Eksamensoppgaver

finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.

Interaktive oppgaver

  • Sannsynlighet - simuleringer (flash)
  • Sum av to terninger - til oppgave 9.300 (ggb)