Eldre utgave Sinus 1T (2009)

Her finner du innhold som er aktuelt dersom du bruker den eldre utgaven av læreboka (2009).

Sinus 1T (2009) omslag Sinus 1T (2009) besto av

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • dette nettstedet

Nettstedet følger teoridelen i læreboka. Oppgaver, lenker artikler o.a. er lagt til det kapitelet der det hører til. I kapittelstrukturen finner du finner også eksempler og løsninger med digitale programmer.

I boksen SE finner du informasjon om nødvendig tillegg til boken knyttet til læreplanendringen i 2013. Her finner du også noen nyttige hjelpemidler, feil vi er kjent med og annen aktuell informasjon.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals.

Oppgaver