9 Sannsynlighetsregning (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 9 Forside •• formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller

Nytt i læreplanen fra 2013:

• beregne sannsynligheter ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, venndiagram og valgtre og bruke addisjonssetningen og produktsetningen

Dette går ut av planen:

beregne sannsynligheter ved hjelp av systematiske oppstillinger og bruke addisjonssetningen og produktsetningen
•• bruke begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet i enkle situasjoner
•• lage binomiske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske eksempler, og beregne binomiske sannsynligheter ved hjelp av formler og digitale hjelpemidler

Vi har erstattet 9. 5  og 9.6 med et nytt kapittel "Uavhengige og avhengige hendinger" som du kan laste ned fra boksen "Vedlegg".

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Animasjoner

  • Kast med en terning (ggb)
  • Sum av to terninger (ggb)