8 Derivasjon (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 8 Forside •

• gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøfting

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

 • Video
 • GeoGebra
 • Oppdaterte kontrolloppgaver

Eksempel

 • Eksempel s 209 (ggb)
 • Eksempel s 220 TI Nspire
  38 KB Last ned
 • Eksempel s 226 TI Nspire
  46 KB Last ned
 • Eksempel optimering - eske (ggb)