7 Matematiske modeller og vekstfart (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 7 Forside

• • beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene

• lage og tolke funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for en tilnærmet lineær funksjon

Endring i 2013:

bruke digitale verktøy til å framstille og analysere kombinasjoner av polynomfunksjonar, rotfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

Vi har lagt ut et vedlegg

7.5 Tilllegg: Potensfunksjoner og rotfunksjoner

som dekker dette stoffet i læreplanen av 2013.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver