5 Potenser og logaritmer (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 5 Forside

•• bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder
•• løse likninger, ulikheter og likninger av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
•• omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen

 

Delkapittel 5.7 Eksponentiallikninger innebærer at elevene møter oppgaver med vekst i flere perioder. 

Prosentregning er ikke noe tema i 1T. Men elevene trenger kjennskap til prosentfaktor og vekstfaktor før de starter opp med eksponentiallikninger. Tore Oldervoll har utarbeidet et opplegg med Prosentregning for 1T-elever. Det ligger i boksen Vedlegg.

Det vedlagte opplegget inneholder forklaring, eksempler, oppgaver og fasit. Det passer for en dobbelttime.

 

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver