4 Funksjoner og andregradsuttrykk (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

Kapittel 4 Forside

• bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder
•• løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
•• omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen
•• gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet
•• beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjenjomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene
•• bruke digitale hjelpemidler til å drøfte polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Interaktive oppgaver

Bakgrunnsstoff

  • Matematisk forrett til kapittel 4
  • Matematisk krydder til kapittel 4
    77 KB Last ned
  • Matematisk dessert til kapittel 4
    81 KB Last ned