3 Formler, likninger og ulikheter (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 3 Forside • tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster
•• bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder
•• løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler
•• omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Eksempel

  • Eksempel s 64 (ggb)
  • Eksempel s 69 (ggb)