1 Geometri (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 1 Forside

 • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal
 • Nytt punkt i 2013:
  lage og bruke skisser og teikningar til å formulere problemstillingar, i oppgåveløysing og til å presentere og grunngje løysingane, med og utan bruk av digitale verktøy

 

 

 

_____________________________

Til å dekke det nye punktet i læreplanen har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner som to delkapitler
    •
1.7 Digitale hjelpemidler i geometri
    •
1.8 Digital tegning av vinkler
Disse finner du boksen VEDLEGG
_____________________________

Nedenfor finner du løsningsforslag, kontrolloppgaver, interaktive oppgaver og mer som du kan prøve deg på når du arbeider med dette kapittelet i boka. 

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

 • Video
 • GeoGebra
 • Oppdaterte kontrolloppgaver

Forklaringer

 • Oppgave 1.13 (eldre versjon) GeoGebra
  66 KB Last ned
 • Oppgave 1.13 (eldre versjon) TI Nspire
  54 KB Last ned
 • Oppgave 1.35 (2009) (ggb)
 • Oppgave 1.65 (2009) (ggb)
 • Oppgave 1.265 (2009) (ggb)
 • Oppgave 1.308 (2009) (ggb)
 • Oppgave 1.314 (eldre versjon) GeoGebra
  69 KB Last ned
 • Oppgave 1.314 (eldre versjon) TI Nspire
  35 KB Last ned
 • Oppgave 1.315 (eldre versjon) GeoGebra
  35 KB Last ned
 • Oppgave 1.315 (eldre versjon) TI Nspire
  26 KB Last ned