Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

5. opplag bokmål

Teoridel

Side 24 i eksempelet: Oppgave c) skal det være 2t+12-2t+12t-1 

Side 106 i eksempelet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

6.24: Avrundingen i oppgave c) er feil. Avrunding gir 5,5 cm 

4. opplag bokmål

Teoridel

Side 24 i eksempelet: Oppgave c) skal det være 2t+12-2t+12t-1 

Side 106 i eksempelet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

8.63: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

Oppgavedel

2.165 BC = 5,2 eller BC 6,0

4.135 T(x) er temperaturen målt i celsiusgrader x timer etter kl. 00.00.

 

__________________________________________________________________

3. opplag, bokmål

Teoridel

Side 24 i eksempelet: Oppgave c) skal det være 2t+12-2t+12t-1 

Side 106 i eksempelet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

 

Oppgavedel

2.165 BC = 5,2 eller BC 6,0

3.309 d) t=-12

4.135 T(x) er temperaturen målt i celsiusgrader x timer etter kl. 00.00.

6.314 c) 19,3 cm eller 5,0 cm

_____________________________________________________________________

2. opplag, bokmål

Teoridel

Side 24 i eksempelet: Oppgave c) skal det være 2t+12-2t+12t-1 

Side 106 i eksempelet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

Oppgavedel 

1.209 Feil figur i bok. Se riktig figur i errata til oppgavedel til 1. opplag bokmål nedenfor.

2.201 Det er en feil i den 4. raden i tabellen i oppgaven. De som kjøper lunsj i kantina 3 dager sist uke utgjør en relativ frekvens på 0,10 (jf. fasiten)

2.165 BC = 5,2 eller BC ≥ 6,0

3.113 b) x=13

3.309 d) t=-12

4.135 T(x) er temperaturen målt i celsiusgrader x timer etter kl. 00.00.

5.135 b) 1 mikroårhundre er 1 · 10–6 århundre.

6.314 c) 19,3 cm eller 5,0 cm

_________________________________________________________________________

1. opplag, bokmål

Teoridel

1.22 b) Svaret er 127.

2.10 b) I siste linje skal det stå: samt ∠D ogE.

Side 106 i eksempelet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

4.12 c) 2 s og 4 s
        d) Nei

Oppgavedel 

1.209 Feil figur i bok. Riktig figur:

 

 

 

 

 

 

2.165 BC = 5,2 eller BC ≥ 6,0 

3.113 b) x=13

3.309 d) t=-12 

4.135 T(x) er temperaturen målt i celsiusgrader x timer etter kl. 00.00.

5.135 b) 1 mikroårhundre er 1 · 10–6 århundre.

6.163 b) 132°

6.314 c) 19,3 cm eller 5,0 cm

 

________________________________________________________________ 

1. opplag, nynorsk

Teoridel

Side 24 i dømet: Oppgåve c) skal det være 2t+12-2t+12t-1 

Side 106 i dømet: For Vanja var avstanden gitt ved

            y = 395 – 40x

8.63: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

Oppgåvedel 

1.209 Feil figur i bok. Se rett figur i errata til oppgåvedel til 1. opplag bokmål ovanfor.

2.165 BC = 5,2 eller BC ≥ 6,0

3.113 b) x=13

3.309 d) t=-12 

4.135 T(x) er temperaturen målt i celsiusgradar x timar etter kl. 00.00.

5.135 b) 1 mikrohundreår er 1 · 10–6 hundreår.

6.314 c) 19,3 cm eller 5,0 cm

________________________________________________________________

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.