Gratis Sinus 1T video til hele læreboka

Til hvert kapittel i læreboka Sinus 1T er det gratis videoer. Velg kapittel fra hovedmenyen. Videoene ligger i menyen Video.

Videoene kan brukes til repetisjon, ved fravær fra skolen, for å få en annen vinkling på lærestoffet, når du leser kurset på egenhånd som privatist eller ved bruk av omvendt undervisning.